HAKKIMIZDA

YALOVAOSB HAKKINDA

KURUMSAL YAPIMIZ

ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların hedef ve çıkarlarını güvence altına alacak profesyonel hizmetler sunan bağımsız bir proje yönetim ve danışmanlık firmasıdır.

Konut ve ticari gibi üst yapı projeleri ağırlıklı olmak üzere, tüm inşaat projelerine hizmet veren ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL, çalışılan projelerde kalite, zaman ve maliyet hedeflerinin tutturulmasına odaklanarak, pek çok farklı uzmanlık alanı gerektiren inşaat projelerinin verimliliğini ve karlılığını artırmayı amaçlar.

Gayrimenkul geliştirme, ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL için ana faaliyet alanının doğal bir uzantısıdır. ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’un bu kapsamda sunduğu hizmetler, bir gayrimenkul yatırım projesinin arazi değerleme, en iyi kullanım analizi, fizibilite çalışmaları gibi çok erken safhalarından başlayarak, gayrimenkul pazarlama, satış ve işletme danışmanlığına kadar uzanan geniş bir etki alanına yayılır.

VİZYON

Gayrimenkul yatırımcıları ve inşaat firmaları tarafından ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bütün halinde sunan en iyi ve itibarlı firma olarak algılanma
Bu vizyon ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’un her bir üyesinde karşılık bulur, onları gururlandırır, heyecanlandırır, motive eder, büyük bir bütünün üyeleri gibi hissettirir.

ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ün geleceğine yön veren ve hedeflerini şekillendiren, kurumsal yeteneklerini ve imajını geliştiren bu vizyondur.

MİSYON

Gayrimenkul geliştirme ve inşaat projelerindeki tüm yönetsel süreçleri en mükemmel şekilde kapsamak.

Bu misyon, ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ün yaptığı işi en iyi ve eksiksiz şekilde tarifler. Bu misyon, ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ün varlık sebebidir. ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL bu misyonla bütünleşmiştir. Bu misyon, ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ün her üyesi tarafından icraatları ve davranışlarıyla en iyi şekilde ifade edilir.

STRATEJİ

Sunulan tüm hizmetleri işverenin taleplerine göre uyarlamak
Bir projenin farklı departmanlara ait kaynakları tek bir amaç -projenin çıkarları– etrafında toplayarak birleştirmek
Projenin seyrini yatırımcı, müteahhit, son kullanıcı ve idari otoriteler gibi farklı bakış açılarından takip etmek

DEĞERLER

Bütünsellik, sorumluluk, gelişim, güvenilirlik, dürüstlük, takımç alışması, verimlilik, esneklik, kalite, güvenlik, mükemmellik.

Bu değerler ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ü, ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL yapan değerlerdir. ÇİFTLİKKÖY GAYRİMENKUL’ün değerli bulduğu, onun inançlarını ve önceliklerini temsil eden itici gücü ve lokomotifidir.